mūsu kopiena

Dzīvesveids //

Dzīvojot kopā ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mēs cenšamies veidot kopienu, kurā katram ir dota iespēja veikt jēgpilnu un noderīgu darbu un tajā pašā laikā justies cienītam un novērtētam.

Mājas, kur justies droši un uzticami.

Ģimenes mājas kalpo kā dzīvesvieta visiem, kas tajās dzīvo. Mūsu mērķis ir atpazīt un pieņemt mūsu ciemniekus un viņu vajadzības. Mūsu mērķis ir nevis fokusēties uz ciemnieku garīgās attīstības traucējumiem, bet gan ieraudzīt un atklāt katra indivīda iekšējo, patieso būtību. Mēs cenšamies sadzirdēt viens otru, pat ja vārdi paliek neizrunāti.

Dzīve ir mūsu skolotājs. Māksla, zinātne un reliģija ir mūsu dzīves neatņemamas sastāvdaļas. Mēs vēlamies uzzināt vairāk par dabu, par zvaigznēm un par sevi. Mēs mācāmies, lasām, spēlējam, dziedam un dejojam. Mums ļoti patīk teātris, un mēs veidojam paši savas izrādes.

Mēs strādājam viens otra labā un visas apkārtējās pasaules labā.

Mēs strādājam uz lauka, mājsaimniecībās un darbnīcās. Katrs ciemnieks sniedz savu ieguldījumu atbilstoši savām spējām, kļūstot par cienītu un nozīmīgu ciema iedzīvotāju.

Tikai tad, kad mums ir iespēja iesaistīties jēgpilnā darbā, mēs varam justies kā pilnvērtīga un neatņemama sabiedrības daļa.

Mēs cenšamies ieviest radošas idejas mūsu ikdienas dzīves ritmā, tādeļ esam izvēlējušies dzīvot “bez televizora”. Mums ļoti patīk skatīties labas filmas kinoteātros vai organizēt filmu vakarus mājās.

Kopiena

Rožkalnu kopienā un ciematā līdzdarbojas gan sociālās aprūpes darbinieki un viņu ģimenes, gan pieaugušie ar garīgās attīstības traucējumiem (ciemnieki), kā arī brīvprātīgie, kuri ciematā uzturas īsāku vai garāku laika periodu.

Svētki

Kopīgi svinam gan kristīgās pasaules, gan latviešu tradicionālos svētkus, vienlaikus izzinot to dziļāko nozīmi. Ikkatrā kultūras un sociālo aktivitāšu pasākumā ikviens ciemnieks var justies piederīgs mūsdienu laikmetīgajai pasaulei.

Vērtības

Lai vienmēr spētu uzņemties atbildību par savu rīcību, esam izvēlējušies ciematā nelietot alkoholu vai citas atkarību raisošas vielas.

Camphill Rožkalni // 2023. gada oktobris