juridiskā struktūra

Padome

Camphill nodibinājuma padome 15 cilvēku sastāvā tiekas divas reizes gadā, lai atbalstītu un pārraudzītu nodibinājuma darbību. Padome ievēl valdi, kura, savukārt, atbild par dzīvi un darbu Rožkalnos.

Valdes sastāvs //

 Jānis Roze (valdes priekšsēdētājs)

Vita Valdmane

Kārlis Zemītis

Aisma Legzdiņa

Sarah Hagnauer-Hall