kopš 1940

Camphill kustība

 1940.gadā grupai kara bēgļu no Austrijas, cenšoties bēgt no nacisma, ļāva apmesties Aberdīnas pievārtē Skotijā. Kopā ar viņiem bija doktors Karls Kēnigs, kurš rosināja un stāstīja par jaunu sabiedrības formu veidošanu bērniem un vēlāk arī pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām.

Visā pasaulē Camphill ciematos atsaucas uz antroposofiju, kuras pamatlicējs ir Rūdolfs Šteiners. Katra cilvēka unikalitātes atzīšana un sapratne par to, ka šī unikalitāte ir neatkarīga no rases, tautības, reliģiskās piederības, rocības un nespējas, ir pamats antroposofijai kā filosofijai un arī Camphill kustībai. 

Camphill ciemati nav ekonomiski vai no orgnaizācijas viedokļa saistīti. Every Camphill centri visā pasaulē darbojas neatkarīgi un ir pakļauti katras valsts vietējai likumdošanai. Ir valstis, kurās Camphill ciematu finansiāli uztur valsts, citur tās balsta savu darbību tikai no ziedojumiem.  Camphill ciemats Rožkalni saņem ļoti limitētu valsts atbalstu un ciemata darbība un attīstības var tikt nodrošināta tikai ar ziedojumu un dāvinājumu atbalstu. Pašvaldību atbalsts nodrošina tikai ciemata pamatvajadzības. 

Camphill pasaulē //

1861-1925

Rūdolfs Šteiners

Rūdolfs Šteiners bija austriešu filosofs. Viņš ir pamatlicējs antroposofijai – gara zinātnei, kuras pasaules skatījums ir saistīts ar moderno filosofiju. 

1902-1966

Karls Kēnigs

Karls Kēnigs ir pazīstams kā ārts, rakstnieks un lektors. 1939.gadā viņš dibināja Camphill kustību Skotijā.

Camphill ziemeļu reģiona asociācija

Camphill Rožkalni ir Camphill ziemeļu reģiona asociācijas (Camphill Northern Region Association) biedrs. Šajā asociācijā kopā darbojas 18 Camphill ciemati septiņās valstīs.