kopš 1940

Camphill kustība

1939. gadā kāda kara bēgļu grupa no Austrijas, cenšoties aizbēgt no nacisma, atrada patvērumu Aberdīnes pilsētas pievārtē Skotijas austrumu daļā. Kopā ar viņiem bija ārsts – pediatrs Karls Kēnigs (Karl König), kurš rosināja un stāstīja par jaunu sabiedrības formu veidošanu bērniem un vēlāk arī pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. K. Kēnigs uzskatīja, ka katram cilvēkam piemīt veselīga iekšējā personība, kas nav atkarīga no viņa fiziskajām īpašībām, tai skaitā īpašībām, kas iezīmē indivīda garīgās attīstības traucējumus. K. Kēniga aizsāktās kustības uzdevums bija atpazīt, attīstīt un izglītot šo būtisko indivīda iekšējo personību.

Visā pasaulē Camphill ciematu darbība tiek īstenota, pamatojoties uz antroposofijas ideoloģiju, kuras pamatlicējs ir Rūdolfs Šteiners (Rudolf Steiner). Katra cilvēka unikalitātes atzīšana un sapratne par to, ka šī unikalitāte ir neatkarīga no rases, tautības, reliģiskās piederības, fiziskās vai garīgās attīstības, atbilst antroposofijas filosofijai un arī Camphill kustībai.

Camphill centri visā pasaulē darbojas kā neatkarīgas organizācijas, kas ir pakļautas katras valsts vietējai likumdošanai. Ir valstis, kurās Camphill ciematu darbību finansiāli nodrošina valsts, bet citur šie ciemati ir atkarīgi no ziedotāju atbalsta.  Camphill ciemats Rožkalni saņem ļoti limitētu valsts finansējumu, un ciemata darbība un attīstība var tikt nodrošināta tikai ar ziedojumu un dāvinājumu atbalstu. Ar vietējās pašvaldību atbalstu tiek nodrošinātas tikai ciemata pamatvajadzības.

Camphill pasaulē //

Pasaulē ir vairāk nekā 120 Camphill kopienu vairāk nekā 20 valstīs, ieskaitot tādus reģionus kā Eiropa, Ziemeļamerika, Dienvidāfrika un Āzija. Camphill kustība tiek īstenota caur dažādām iniciatīvu formām, piemēram, ciematiem, skolām, dienas vai apmācības centriem.

1861-1925

Rūdolfs Šteiners

Rūdolfs Šteiners bija austriešu filosofs. Viņš ir pamatlicējs antroposofijai – gara zinātnei, kuras pasaules skatījums ir saistīts ar moderno filosofiju. 

1902-1966

Karls Kēnigs

Karls Kēnigs ir pazīstams kā ārts, rakstnieks un lektors. 1939. gadā viņš dibināja Camphill kustību Skotijā.

Camphill ziemeļu reģiona asociācija

Camphill Rožkalni ir Camphill Ziemeļu reģiona asociācijas (Camphill Northern Region Association) biedrs. Šajā asociācijā kopā darbojas 18 Camphill ciemati septiņās valstīs.