Kā kļūt par brīvprātīgo Rožkalnos / How to become a volunteer in Rozkalni

Posted on Posted in 2013

Camphill kustību ir dibinājuši brīvprātīgie un to uztur pašaizliedzīgs darbs.

Ja jūs esi gatavs atteikties no ierastajiem dzīves ritmiem, sastapt interesantus cilvēkus, ieraudzīt sevi jaunās situācijās, dalīt ar mums gan priekus, gan rūpes, vari pilnībā uzņemties atbildību par sevi un citiem, gribi mācīties daudz jauna, atteikties no ritmiem, kurus diktē televīzija, esot Rožkalnos, pilnībā atteikties no alkohola lietošanas un citām apreibinošām vielām, piedalīties mūsu ikdienas darbos, kopējos svētkos un sapulcēs, tad aizpildi šoanketu un sūti mums.

 

Camphill was created by volunteers and is carried by volunteers. We are dependent upon young volunteers who come and live together with us for a shorter or longer time period. We can suggest a very interesting time together with us. This time is full with challenges, one can learn to know one’s self in various situations. If you are willing to meet these challenges, if you are prepared to learn new things, if you want to try to stay without TV, alcohol, and any kind of drugs, if you want to be creative and artistic in social life you are welcome to share with us in this camphill life.

Please fill this aplication form.